Διάρκεια:1/2018-12/2020

Χρηματοδότηση:Ευρωπαϊκή Ένωση

Το PRIViLEDGE υλοποιεί κρυπτογραφικά πρωτόκολλα που υποστηρίζουν την προστασία της ιδιωτικότητας, την ανωνυμία και την αποτελεσματική αποκεντρωμένη λειτουργία συναινώντας στη χρήση των DLT.  Στο PRIViLEDGE,  ευρωπαίοι ειδικοί  στην κρυπτογραφική έρευνα και από τους τομείς Fintech και blockchain ενώνονται για να προωθήσουν  τη χρήση κρυπτογραφικών πρωτοκόλλων για την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια.

Ειδικότερα το PRIViLEDGE :

  • αναπτύσσει κρυπτογράφηση που ενισχύει την προστασία της ιδιωτικότητας, αντιμετωπίζοντας την πολυμερή ασφάλεια για κατανεμημένα καθολικά
  • παρέχει νέα, αποτελεσματικά κρυπτογραφικά πρωτόκολλα για υλοποίηση, συντήρηση και πρόσβαση καθολικού
  • δείχνει πώς μπορείτε να δημιουργήσετε πρακτικές και ασφαλείς συναλλαγές με χρήση κατανεμημένων καθολικών
  • διαθέτει τέσσερις ετερογενείς περιπτώσεις χρήσης στον πραγματικό κόσμο που αποδεικνύουν τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας (επαληθεύσιμη ηλεκτρονική ψηφοφορία,  έλεγχος  ασφαλιστικής σύμβασης  και παροχή της ασφάλισης,  πτυχία των πανεπιστημίων, ενημέρωση βιβλίου στοιχημάτων)