Μάιος 2021

Αγαπητοί φίλοι, συνεργάτες,

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι η GUnet είναι εταίρος στην ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού έργου SoCrATest (www.socratest.eu).

Το SoCrATest – Soft Skills & Creativity Assessment and Testing for Volunteers in Times of Crisis είναι μια Erasmus+ Στρατηγική Συνεργασία (Κεντρική Δράση 227 – Partnerships for Creativity) που αναπτύχθηκε χάρη στη συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Πρόγραμμα Erasmus+ (Ιταλικός Οργανισμός). Ο γενικός στόχος του έργου SoCrATest είναι να παράσχει στους οργανισμούς που απασχολούν εθελοντές υποστήριξη και καθοδήγηση για την εφαρμογή εσωτερικών συστημάτων αναγνώρισης ήπιων δεξιοτήτων και δυναμικού δημιουργικότητας, προκειμένου να ενδυναμωθούν οι εθελοντές για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων τους που ενισχύουν τη δημιουργικότητα και την ευελιξία σε εργασιακά περιβάλλοντα που χαρακτηρίζονται από ταχύτητα, αβεβαιότητα, πολυπλοκότητα και ασάφεια.

Δείτε περισσότερα στο Δελτίο Ενημέρωσης 1.

Posted in: Newsletter.
Last Modified: 19 Απριλίου, 2022