WBS

Αντικείμενο: To έργο Workplace Basic Skills (WBS) Training for Low-Skilled Migrants απευθύνεται σε μετανάστες με χαμηλό επίπεδο κοινωνικών δεξιοτήτων καθώς και δεξιοτήτων στην αριθμητική, γραφή προκειμένου να τις βελτιώσουν.

Οι δραστηριότητες του έργου περιλαμβάνουν –την ανάπτυξη Κατευθυντήριων Γραμμών (Οδηγίες) για εκπαιδευτές, –την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, –την ανάπτυξη ψηφιακής πλατφόρμας για την εκπαίδευση καθώς και εφαρμογή για κινητές συσκευές.

Ο ρόλος της GUnet: Yπηρεσία φιλοξενίας του υλικού βασισμένη στο Open eClass, υπηρεσία τηλεσυνεργασίας, ανάπτυξη mobile εφαρμογής.

Έναρξη: 1/11/2018, Διάρκεια 2 έτη

Προϋπολογισμός GUnet43.810

Χρηματοδότηση: Erasmus+

ML&S

Αντικείμενο: To έργο Money & Life Skills – Financial Capability Made  Easy στοχεύει στην βελτίωση των δεξιοτήτων για την διαχείριση χρημάτων και ζωής και απευθύνεται σε νέους που είτε είναι άνεργοι είτε εργάζονται με εισόδημα χαμηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ.

Οι δραστηριότητες του έργου περιλαμβάνουν –την ανάπτυξη Κατευθυντήριων Γραμμών (Οδηγίες), –την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, –την ανάπτυξη ψηφιακής πλατφόρμας για την εκπαίδευση καθώς και εφαρμογή για κινητές συσκευές.

Ο ρόλος της GUnet: Yπηρεσία φιλοξενίας του υλικού βασισμένη στο Open eClass, υπηρεσία τηλεσυνεργασίας, ανάπτυξη mobile εφαρμογής.

Έναρξη: 30/12/2018, Διάρκεια 2 έτη

Προϋπολογισμός GUnet:  43.290  €

Χρηματοδότηση: Erasmus+

SKIVRE

SKIVRE Logo

Αντικείμενο: To έργο  Skills Development for the Valorisation of European Religious Heritage (SKIVRE) στοχεύει στην βελτίωση των δεξιοτήτων για την ανάπτυξη και προώθηση προϊόντων που παράγονται στα μοναστήρια της Ευρώπης.

Οι δραστηριότητες του έργου περιλαμβάνουν –την ανάπτυξη σχήματος εκπαίδευσης, –την ανάπτυξη ψηφιακής πλατφόρμας για την εκπαίδευση, –την σύνταξη ενός εγχειριδίου για το εμπόριο  μοναστηριακών προϊόντων, κ.α

Ο ρόλος της GUnet: –Yπηρεσία φιλοξενίας του υλικού βασισμένη στο pen eClass, υπηρεσία τηλεσυνεργασίας, ανάπτυξη mobile εφαρμογής.

Έναρξη: 1/9/2018, Διάρκεια 2 έτη

Προϋπολογισμός GUnet38.050

Ιστότοπος: www.skivre.eu

Κατεβάστε το Ενημερωτικό φυλλάδιο.

Χρηματοδότηση: Erasmus+

AAA

AAA logo

Αντικείμενο: To έργο Arguments Against Aggression (ΑΑΑ) – Strategies and Tools against Hate Speech in Face-to-Face Encounters and in Social Media θα αυξήσει την ευαισθητοποίησή των πολιτών και θα τους παράσχει εργαλεία που θα τους βοηθήσουν να αντιμετωπίσουν το μίσος και την επιθετικότητα καθώς και να χειριστούν τις αντίστοιχες καταστάσεις.

Ο γενικός στόχος του έργου είναι να εξοπλίσει τους πολίτες με τις δεξιότητες επικοινωνίας και επιχειρηματολογίας που μπορούν να χρησιμοποιήσουν σε ιστότοπους κοινωνικών μέσων ή αλληλεπιδράσεις πραγματικού βίου όταν αντιμετωπίζουν επιθετικά, ρατσιστικά ή ξενοφοβικά μηνύματα, ανισότητες και βία με βάση το φύλο.

Οι δραστηριότητες του έργου περιλαμβάνουν:

1.την κατάρτιση οδηγών και εκπαιδευτικών πόρων προσανατολισμένους στον χρήστη που να περιέχουν εργαλεία και στρατηγικές επιχειρηματολογίας κατά διαφόρων ειδών  προκατάληψης: για πρόσφυγες και μετανάστες, πολιτικός εξτρεμισμός, σεξουαλικός προσανατολισμός.

2.τη δικτύωση και την ανταλλαγή εμπειριών μέσω μιας πλατφόρμας ηλεκτρονικής κατάρτισης η οποία θα παρέχει πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο και εκπαιδευτικό υλικό.

3.την παροχή άμεσης πρόσβασης σε στρατηγικές απάντησης και επικοινωνίας μέσω της ανάπτυξης εφαρμογών για έξυπνα τηλέφωνα.

Ο ρόλος της GUnet: Yπηρεσία φιλοξενίας του υλικού βασισμένη στο Open eClass, υπηρεσία τηλεσυνεργασίας, ανάπτυξη mobile εφαρμογής.

Έναρξη: 1/11/2018, Διάρκεια 2 έτη

Προϋπολογισμός GUnet33.725,00   €

Ιστότοπος: http://contra-aggression.eu/

Χρηματοδότηση: Erasmus+

PRIVILEDGE

Διάρκεια:1/2018-12/2020

Χρηματοδότηση:Ευρωπαϊκή Ένωση

Το PRIViLEDGE υλοποιεί κρυπτογραφικά πρωτόκολλα που υποστηρίζουν την προστασία της ιδιωτικότητας, την ανωνυμία και την αποτελεσματική αποκεντρωμένη λειτουργία συναινώντας στη χρήση των DLT.  Στο PRIViLEDGE,  ευρωπαίοι ειδικοί  στην κρυπτογραφική έρευνα και από τους τομείς Fintech και blockchain ενώνονται για να προωθήσουν  τη χρήση κρυπτογραφικών πρωτοκόλλων για την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια.

Ειδικότερα το PRIViLEDGE :

  • αναπτύσσει κρυπτογράφηση που ενισχύει την προστασία της ιδιωτικότητας, αντιμετωπίζοντας την πολυμερή ασφάλεια για κατανεμημένα καθολικά
  • παρέχει νέα, αποτελεσματικά κρυπτογραφικά πρωτόκολλα για υλοποίηση, συντήρηση και πρόσβαση καθολικού
  • δείχνει πώς μπορείτε να δημιουργήσετε πρακτικές και ασφαλείς συναλλαγές με χρήση κατανεμημένων καθολικών
  • διαθέτει τέσσερις ετερογενείς περιπτώσεις χρήσης στον πραγματικό κόσμο που αποδεικνύουν τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας (επαληθεύσιμη ηλεκτρονική ψηφοφορία,  έλεγχος  ασφαλιστικής σύμβασης  και παροχή της ασφάλισης,  πτυχία των πανεπιστημίων, ενημέρωση βιβλίου στοιχημάτων)

ColMOOC – Integrating Conversational Agents and Learning Analytics in MOOCs

Διάρκεια:1/2018-12/2020

Χρηματοδότηση:Ευρωπαϊκή Ένωση

Το ColMOOC είναι ένα καινοτόμο έργο ERASMUS+ KA2 που αφορά στις δράσεις Συμμαχίες Γνώσης (KnowledgeAlliances). Το έργο εστιάζει στην τριτοβάθμια ακαδημαϊκή εκπαίδευση στοχεύοντας στην αναβάθμιση των υπηρεσιών γνώσης και εκπαίδευσης που παρέχονται από τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια μέσω της ανάπτυξης Συνεργατικών Μαζικών Ελεύθερων Διαδικτυακών Μαθήματων-ColMOOCs (Collaborative Massive Open Online Courses). Βασική προτεραιότητα του έργου αποτελεί η προσθήκη σε μαθήματα τύπου MOOC επιπλέον λειτουργικότητας ώστε να καταστούν περισσότερο συνεργατικά, υποστηρίζοντας τους εκπαιδευτές και κινητοποιώντας τους εκπαιδευόμενους για περισσότερο ενεργή ενασχόληση και συμμετοχή.

Επιπρόσθετα στοχεύει στην αντιμετώπιση των βασικών προβλημάτων που παρουσιάζουν τα μαθήματα τύπου MOOCόπως: (i) το υψηλό ποσοστό εγκατάλειψης των μαθητών, (ii) την περιορισμένη συμμετοχή των διδασκόντων κατά τη φάση της παράδοσης και (iii) την έλλειψη προσαρμοστικότητας στις διαφορετικές ανάγκες των εκπαιδευόμενων.Ως εκ τούτου, το πρόγραμμα στοχεύει:

  • Ανάπτυξη νέων μεθόδων μάθησης και διδασκαλίας για τα MOOC μέσα από ένα νέο παιδαγωγικό πλαίσιο
  • Ενσωμάτωση πρακτόρων επικοινωνίας (ConversationalΑgents)
  • Ενσωμάτωση κατάλληλων στοιχείων εκπαιδευτικής ανάλυσης (LearningΑnalytics)
  • Σχεδιασμό και Ανάπτυξη τριών πιλοτικών MOOCώστε να αξιολογηθούν οι προτεινόμενες λύσεις

Διάδοση των βέλτιστων πρακτικών που ενσωματώθηκαν στο πρόγραμμα σε όλα τα συμμετέχοντα πανεπιστήμια και οργανισμούς

POST-TRAUMATIC INTEGRATION – Low-level Psychosocial Support and Intervention for Refugees

Διάρκεια:11/2017-12/2019

Χρηματοδότηση: Βέλγιο στα πλαίσια του Erasmus+KA2

To έργο “Post-traumatic Integration” (μετα-τραυματική ενσωμάτωση) είναι ένα πρόγραμμα Erasmus + KA2 που στοχεύει στην ανάπτυξη υλικού ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης για επαγγελματίες που εργάζονται με πρόσφυγες, προκειμένου να δοθεί στους τελευταίους ψυχοκοινωνική στήριξη και παρέμβαση – σε χαμηλό επίπεδο – και να βοηθηθούν προς την αποτελεσματική τους ενσωμάτωση.

Στους παρακάτω συνδέσμους δείτε περισσότερες λεπτομέρειες για το έργο και τα αποτελέσματά του:

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ενιαίας Υποδομής Ταυτοποίησης και Εξουσιοδότησης των Χρηστών (Authentication & Authorisation Infrastructure) στις Υπηρεσίες της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος

Διάρκεια: 12/2016-12/2018

Χρηματοδότηση: Φίλοι και υποστηρικτές Κέντρου Πολιτισμού Ιδρύαμτος Σταύρος Νιάρχος

Αντικείμενο του έργου ήταν ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη κεντρικής υποδομής διαχείρισης του μητρώου χρηστών της ΕΒΕ η οποία παρέχει υπηρεσίες εγγραφής ταυτοποίησης, αυθεντικοποίησης, διαχείρισης χρηστών και ρόλων με στόχο τη λειτουργία ενός ενιαίου πλαισίου που ορίζει τις διεργασίες, τους οργανωσιακούς και σημασιολογικούς κανόνες καθώς και τις απαραίτητες προγραμματιστικές διεπαφές της διασύνδεσης συνεργαζόμενων εφαρμογών είτε σε ομοσπονδιακό επίπεδο είτε σε επίπεδο φορέα. Εν δυνάμει χρήστες της ΕΒΕ είναι το προσωπικό της ΕΒΕ, οι υπάλληλοι ακαδημαϊκών ή δημοσίων βιβλιοθηκών, οι εκδότες, τα μέλη ακαδημαϊκής, ερευνητικής και της εκπαιδευτικής κοινότητας (Γ’ βάθμια και Β΄ βάθμια). Για κάθε μέλος από τις παραπάνω κοινότητες το έργο υλοποίησε πλήρη κύκλο διαχείριση ηλεκτρονικής ταυτότητας και των μηχανισμών που ήταν απαραίτητοι για την προσωποποιημένη πρόσβαση στις επιμέρους web – based εφαρμογές, αξιοποιώντας τεχνολογίες Identity Management, όπως SSO, Federated SSO, LDAP, Users provisioning, Role Based Access

Naval Fire Fighting Training & Education System (NAFTES)

Περίοδος: 10/2016 – 9/2018

Χρηματοδότηση: Ελλάδα (ΙΚΥ) στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus:

Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη ενός Συστήματος Κατάρτισης και Εκπαίδευσης για την Ναυτική Πυρόσβεση (NAFTES). Το Σύστημα Εκπαίδευσης θεωρεί τρεις διαφορετικές πτυχές oι οποίες δομούνται γύρω από τον Προσομοιωτή Πυρόσβεσης (Fire Fighting Simulator- FFS) και τον Προσομοιωτή Εκκένωσης Πληρώματος Simulator (Crew Evacuation Simulator) της Σχολής Ελέγχου Ζημιών (Damage Control School) της Διοίκησης Ναυτικής Εκπαίδευσης που εδράζεται στο Ναυτικό Φρούριο Σκαραμαγκά.

Smart Patients Holistic Empowerment of Citizens to Become Expert in Their Own Health

Περίοδος: 9/2016 – 8/2018
Χρηματοδότηση: Κροατία στο πλαίσιο του Erasmus+
Ένα συγκεκριμένο θέμα που συμπεριλαμβάνεται και στη στρατηγική της ΕΕ για την υγεία είναι “η ενδυνάμωση των πολιτών – τοποθετούνται δηλαδή οι ασθενείς στο επίκεντρο του συστήματος και ενθαρρύνονται να συμμετέχουν στη διαχείριση των δικών τους αναγκών υγειονομικής περίθαλψης». H προληπτική φροντίδα δεν πρέπει να μείνει μόνο στο επίπεδο γιατρού και νοσοκομείου. Το άτομο πρέπει να έχει τη δυνατότητα να γίνει ένα «έξυπνος ασθενής”.