Αλλαγή Αγγλικού Τίτλου Εταιρείας GUnet

Με απόφαση της της 19ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης από 21/6/2019 αλλάζει η επωνυμία στα αγγλικά της εταιρείας από

“Greek Academic Network” σε “Greek Universities Network”. O διακριτικός τίτλος της παραμένει GUnet.

H αλλαγή αυτή κρίθηκε αναγκαία ώστε να συμβαδίζει ορθότερα η αγγλική επωνυμία με την ιδιότητα των μελών και τους σκοπούς της εταιρείας.

Ημερίδα “Έξυπνοι Ασθενείς”

Ημερίδα «Έξυπνοι Ασθενείς (Smart Patients)» 

Ημερομηνία:             Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2018

Ώρα:                         09:30 π.μ.                                          

Τόπος:                      Πολιτιστικό Κέντρο «Κωστής Παλαμάς» Ακαδημίας 48 και Σίνα, Αθήνα

Περιγραφή εκδήλωσης: Ημερίδα ενημέρωσης για τα αποτελέσματα του ευρωπαϊκού έργου «Έξυπνοι ασθενείς: Ολιστική ενδυνάμωση των πολιτών προκειμένου να γίνουν ειδικοί στην υγεία τους» (Smart Patients Holistic Empowerment of Citizens to Become Expert in Their Own Health) που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+. Το εκπαιδευτικό υλικό είναι διαθέσιμο επίσης στα αραβικά και Pashto προκειμένου να χρησιμοποιηθεί από πρόσφυγες, μετανάστες και αιτούντες άσυλο.

H κύρια ιδέα είναι η ενδυνάμωση του πολίτη, μέσω της εκπαίδευσης, ώστε να γίνει, όταν χρειαστεί, «έξυπνος ασθενής». Αναλυτικότερα, οι στόχοι του έργου είναι

  • η υποστήριξη της μετατροπής του δυνητικού «ασθενή» σε «έξυπνο ασθενή», μέσω της ανάπτυξης της απαραίτητης αυτοπεποίθησης και των κατάλληλων δεξιοτήτων επικοινωνίας και αλληλοεπίδρασης με τους επαγγελματίες υγείας,
  • η ευαισθητοποίηση των πολιτών προκειμένου να ανιχνεύουν προβλήματα υγείας σε αρχικό στάδιο καθώς και
  • η κατανόηση του ρόλου τους – συμμετοχή στη ανάρρωση ως απαραίτητο συμπλήρωμα και όχι ανταγωνιστικά με τα επιτεύγματά της ιατρικής.

Για την ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση έχουν αναπτυχθεί 15 ενότητες ομαδοποιημένες σε 3 θεματικές ενότητες:  1. Πρόληψη,   2. Ενδυνάμωση ασθενούς,  3. Συμμετοχή ασθενούς.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι:

1. Ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής

2.Πρόγραμμα ημερίδας

3. Ενημερωτικό Φυλλάδιο

4. Ιστότοπος έργου

5. Online εργαλειοθήκη

6. Newsletter

Smart Patients, Newletter #3

Έξυπνοι Ασθενείς: Ολιστική ενδυνάμωση των πολιτών προκειμένου να γίνουν ειδικοί στην υγεία τους

Για να γίνει κάποιος έξυπνος ασθενής πρέπει να εκπαιδευτεί. Η αντίστοιχη εκπαιδευτική διαδικασία στην οποία βασίζεται το έργο είναι η ενδυνάμωση. Για το σκοπό αυτό, απαιτείται μια ολιστική προσέγγιση που περιλαμβάνει πτυχές όχι μόνο από την ιατρική, αλλά και από την κοινωνιολογία και την ψυχολογία. Οι έξυπνοι ασθενείς κατανοούν τη δική τους συμβολή στην ανάρρωση και ίαση ως απαραίτητο συμπλήρωμα και όχι ανταγωνιστικά προς τα επιτεύγματα της ιατρικής. Θέλουν επίσης να ζήσουν μια ζωή που αποτρέπει να ασθενήσουν. Κατανοούν ότι η υγεία δεν μπορεί να διατηρηθεί μόνο με ιατρική παρέμβαση, αλλά εξαρτάται επίσης από τον τρόπο ζωής, καθώς και από κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες.

Κατεβάστε το Δελτίο Ενημέρωσης: SP- Newsletter 3 – GR

Therapy 2.0 – Newsletter #2 Απρίλιος 2018

THERAPY 2.0 – η-Συμβουλευτική και θεραπευτικές αλληλεπιδράσεις με ψηφιακούς γηγενείς

Ευρωπαϊκό έργο παρέχει κατάρτιση σε συμβούλους και ψυχοθεραπευτές

Το πρόγραμμα THERAPY 2.0 (2016 – 2018) αυξάνει την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις δυνατότητες των προσεγγίσεων που βασίζονται στις ΤΠΕ στις διαδικασίες παροχής συμβουλών και θεραπείας. Παρέχει εργαλεία και υλικά που οι σύμβουλοι και οι θεραπευτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν αμέσως στην συμβουλευτική και θεραπευτική τους πρακτική. Αυτά τα εργαλεία και τα υλικά διασφαλίζουν ότι η έλλειψη οπτικής ή λεκτικής επικοινωνίας, που μπορεί να προκύψει μέσω των διαδικτυακών παρεμβάσεων, δεν επηρεάζει αρνητικά την επικοινωνία μεταξύ πελατών και συμβούλων ή θεραπευτών. 

Δελτίο τύπου για το έργο Smart Patiens, Ιούνιος 2018

Press release No2, Ιούνιος 2018

Έξυπνοι ασθενείς

Ολιστική ενδυνάμωση των πολιτών προκειμένου να γίνουν ειδικοί στην υγεία τους

Link: https://smart-patients.eu

Για να γίνει κάποιος έξυπνος ασθενής πρέπει να εκπαιδευτεί. Η αντίστοιχη εκπαιδευτική διαδικασία στην οποία βασίζεται το έργο είναι η ενδυνάμωση. Για το σκοπό αυτό, απαιτείται μια ολιστική προσέγγιση που περιλαμβάνει πτυχές όχι μόνο από την ιατρική, αλλά και από την κοινωνιολογία και την ψυχολογία. Οι έξυπνοι ασθενείς κατανοούν τη δική τους συμβολή στην ανάκαμψη ως απαραίτητο συμπλήρωμα και όχι ανταγωνιστικά προς τα επιτεύγματα της ιατρικής. Θέλουν επίσης να ζήσουν μια ζωή που αποτρέπει να γίνουν ένας ασθενής. Κατανοούν ότι η υγεία δεν μπορεί να διατηρηθεί μόνο με ιατρική παρέμβαση, αλλά εξαρτάται επίσης από τον τρόπο ζωής, καθώς και από κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες.

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ενιαίας Υποδομής Ταυτοποίησης και Εξουσιοδότησης των Χρηστών (Authentication & Authorisation Infrastructure) στις Υπηρεσίες της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος

Διάρκεια: 12/2016-12/2018

Χρηματοδότηση: Φίλοι και υποστηρικτές Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Αντικείμενο του έργου ήταν ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη κεντρικής υποδομής διαχείρισης του μητρώου χρηστών της ΕΒΕ η οποία παρέχει υπηρεσίες εγγραφής ταυτοποίησης, αυθεντικοποίησης, διαχείρισης χρηστών και ρόλων με στόχο τη λειτουργία ενός ενιαίου πλαισίου που ορίζει τις διεργασίες, τους οργανωσιακούς και σημασιολογικούς κανόνες καθώς και τις απαραίτητες προγραμματιστικές διεπαφές της διασύνδεσης συνεργαζόμενων εφαρμογών είτε σε ομοσπονδιακό επίπεδο είτε σε επίπεδο φορέα. Εν δυνάμει χρήστες της ΕΒΕ είναι το προσωπικό της ΕΒΕ, οι υπάλληλοι ακαδημαϊκών ή δημοσίων βιβλιοθηκών, οι εκδότες, τα μέλη ακαδημαϊκής, ερευνητικής και της εκπαιδευτικής κοινότητας (Γ’ βάθμια και Β΄ βάθμια). Για κάθε μέλος από τις παραπάνω κοινότητες το έργο υλοποίησε πλήρη κύκλο διαχείριση ηλεκτρονικής ταυτότητας και των μηχανισμών που ήταν απαραίτητοι για την προσωποποιημένη πρόσβαση στις επιμέρους web – based εφαρμογές, αξιοποιώντας τεχνολογίες Identity Management, όπως SSO, Federated SSO, LDAP, Users provisioning, Role Based Access

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ενιαίας Υποδομής Ταυτοποίησης και Εξουσιοδότησης των Χρηστών (Authentication & Authorisation Infrastructure) στις Υπηρεσίες της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος

 

Περίοδος: 12/2016-12/2018

Χρηματοδ/οτηση: Φίλοι και υποστηρικτές Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Αντικείμενο του έργου ήταν ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη κεντρικής υποδομής διαχείρισης του μητρώου χρηστών της ΕΒΕ η οποία παρέχει υπηρεσίες εγγραφής ταυτοποίησης, αυθεντικοποίησης, διαχείρισης χρηστών και ρόλων με στόχο τη λειτουργία ενός ενιαίου πλαισίου που ορίζει τις διεργασίες, τους οργανωσιακούς και σημασιολογικούς κανόνες καθώς και τις απαραίτητες προγραμματιστικές διεπαφές της διασύνδεσης συνεργαζόμενων εφαρμογών είτε σε ομοσπονδιακό επίπεδο είτε σε επίπεδο φορέα. Εν δυνάμει χρήστες της ΕΒΕ είναι το προσωπικό της ΕΒΕ, οι υπάλληλοι ακαδημαϊκών ή δημοσίων βιβλιοθηκών, οι εκδότες, τα μέλη ακαδημαϊκής, ερευνητικής και της εκπαιδευτικής κοινότητας (Γ’ βάθμια και Β΄ βάθμια). Για κάθε μέλος από τις παραπάνω κοινότητες το έργο υλοποίησε πλήρη κύκλο διαχείριση ηλεκτρονικής ταυτότητας και των μηχανισμών που ήταν απαραίτητοι για την προσωποποιημένη πρόσβαση στις επιμέρους web – based εφαρμογές, αξιοποιώντας τεχνολογίες Identity Management, όπως SSO, Federated SSO, LDAP, Users provisioning, Role Based Access.

Smart Patients, Newsletter #2

Έξυπνοι ασθενείς: Ολιστική ενδυνάμωση των πολιτών προκειμένου να γίνουν ειδικοί στην υγεία τους

Καλώς ήρθατε στην πλατφόρμα κατάρτισης Smart Patients!

Οι στόχοι του έργου «Έξυπνοι Ασθενείς» είναι η ενδυνάμωση των πολιτών ώστε να γίνουν «έξυπνοι ασθενείς» μέσω της ανάπτυξης της απαραίτητης αυτοπεποίθησης και των κατάλληλων δεξιοτήτων επικοινωνίας και αλληλοεπίδρασης με τους επαγγελματίες του τομέα της υγείας, η υποστήριξή τους προκειμένου να ανιχνεύουν προβλήματα υγείας σε αρχικό στάδιο και η κατανόηση του ρόλου τους – η συμμετοχή στη ανάρρωση ως απαραίτητο συμπλήρωμα και όχι ανταγωνιστικά με τα επιτεύγματά της ιατρικής.

Κατεβάστε το Δελτίο Ενημέρωσης: SP-Newsletter2 – GR

 

Δελτίο τύπου για το έργο Smart Patients, Ιούνιος 2017

Press release No1 – Ιούνιος 2017

Έξυπνοι ασθενείς

Ολιστική ενδυνάμωση των πολιτών προκειμένου να γίνουν ειδικοί στην υγεία τους

Link: https://smart-patients.eu

Ένα σημαντικό θέμα που συμπεριλαμβάνεται και στη «Στρατηγική για την υγεία» της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι «η ενδυνάμωση των πολιτών – η τοποθέτηση, δηλαδή, των ασθενών στην καρδιά του συστήματος και η ενθάρρυνσή τους ώστε να εμπλακούν ενεργά στη διαχείριση των αναγκών της υγείας τους». H προληπτική φροντίδα δεν πρέπει να μένει μόνο στο επίπεδο γιατρού και νοσοκομείου αλλά οι πολίτες θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αποτελούν «έξυπνους ασθενείς». Ως «έξυπνο ασθενή» θεωρούμε κάποιον που έχει ενεργό ρόλο στην υγεία του, μία θεώρηση που είναι σύμφωνη με τον ορισμό της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ) από το 1948: «Η υγεία είναι μια κατάσταση πλήρους σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας και όχι απλώς η απουσία ασθένειας ή αναπηρίας».