Δελτίο Τύπου – Έργο Mobile Money

Αθήνα, 15 Απριλίου 2024 – Ένα σημαντικό έργο Erasmus+ ξεκίνησε στο τέλος του 2023, με στόχο την αύξηση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των ηλικιωμένων στη χρήση λύσεων κινητού χρήματος.

Η Asociatia Four Change, σε συνεργασία με τις εταιρείες Zavod IZRIIS (Σλοβενία), E-SENIORS (Γαλλία), Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο – GUnet (Ελλάδα), Asociatia Niciodată Singur – Prietenii Vârstnicilor (Ρουμανία) και Fundació Gesmed (Ισπανία), υπέβαλε αίτηση και ανέπτυξε το έργο MOBILE MONEY στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, KA220-ADU – Συμπράξεις συνεργασίας στην εκπαίδευση ενηλίκων.

Το MOBILE MONEY στοχεύει στη βελτίωση των δεξιοτήτων των ηλικιωμένων στη χρήση λύσεων διαχείρισης χρημάτων μέσω έξυπνων κινητών συσκευών. Το έργο θα αναπτύξει μια μεθοδολογία κατάρτισης με τη χρήση τεχνικών μάθησης με πράξη με μια παιγνιώδη προσέγγιση για την παροχή κατάρτισης σε ένα ασφαλές και φιλικό προς το χρήστη περιβάλλον προσομοίωσης. Η προσέγγιση αυτή αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των ανησυχιών και των δισταγμών, επιτρέποντας στους ηλικιωμένους να χρησιμοποιούν με αυτοπεποίθηση λύσεις με την χρήση του έξυπνου κινητού τους στην καθημερινή τους ζωή.

Με περίπου 90 εκατομμύρια άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω στην ΕΕ-27, και ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά στο μέλλον, η ανάγκη για ψηφιακές λύσεις χωρίς αποκλεισμούς είναι πιο επιτακτική από ποτέ. Το MOBILE MONEY στοχεύει στην αύξηση της οικονομικής ένταξης και του ψηφιακού αλφαβητισμού των ηλικιωμένων πολιτών.

Το έργο MOBILE MONEY αποσκοπεί στην επίτευξη των ακόλουθων στόχων:

Ενίσχυση της ψηφιακής ετοιμότητας, ανθεκτικότητας και ικανότητας: Η πρωτοβουλία θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων και ικανοτήτων μεταξύ των ηλικιωμένων για τη χρήση τεχνολογιών κινητής τηλεφωνίας στη διαχείριση χρημάτων και τη διενέργεια συναλλαγών. Περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός εξειδικευμένου “Εκπαιδευτικού Εργαλείου Διαχείρισης Χρημάτων μέσω κινητών συσκευών” για την προώθηση της άμεσης απόκτησης δεξιοτήτων και της ανεξαρτησίας.

Προώθηση της ένταξης και της ποικιλομορφίας: Το έργο δίνει προτεραιότητα στην κοινωνική ένταξη των ηλικιωμένων με την αύξηση της αυτονομίας και των ψηφιακών δεξιοτήτων τους, επιτρέποντας την καλύτερη επικοινωνία με την οικογένεια και τους φίλους και βελτιώνοντας την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες.

Βελτίωση της πρόσβασης σε ευκαιρίες μάθησης υψηλής ποιότητας: Το MOBILE MONEY σχεδιάζει μια ευέλικτη μεθοδολογία κατάρτισης προσαρμοσμένη στις ανάγκες των ηλικιωμένων, αξιοποιώντας ευκαιρίες πρακτικής κατάρτισης, ψηφιακής και μικτής μάθησης.

Με έμφαση στην ενεργό γήρανση, τις ψηφιακές δεξιότητες και τις οικονομικές και χρηματοπιστωτικές υποθέσεις, το έργο MOBILE MONEY επιδιώκει να ενισχύσει την κοινωνική ένταξη, την ευημερία και την πρόσβαση των ηλικιωμένων σε αγαθά και υπηρεσίες.

Για περισσότερες πληροφορίες κατεβάστε το Δελτίο Τύπου ή επισκεφτείτε την ιστοθέση του έργου: https://elderlymobilemoney.eu/

Αλλαγή Αγγλικού Τίτλου Εταιρείας GUnet

Με απόφαση της της 19ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης από 21/6/2019 αλλάζει η επωνυμία στα αγγλικά της εταιρείας από

“Greek Academic Network” σε “Greek Universities Network”. O διακριτικός τίτλος της παραμένει GUnet.

H αλλαγή αυτή κρίθηκε αναγκαία ώστε να συμβαδίζει ορθότερα η αγγλική επωνυμία με την ιδιότητα των μελών και τους σκοπούς της εταιρείας.

Ημερίδα “Έξυπνοι Ασθενείς”

Ημερίδα «Έξυπνοι Ασθενείς (Smart Patients)» 

Ημερομηνία:             Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2018

Ώρα:                         09:30 π.μ.                                          

Τόπος:                      Πολιτιστικό Κέντρο «Κωστής Παλαμάς» Ακαδημίας 48 και Σίνα, Αθήνα

Περιγραφή εκδήλωσης: Ημερίδα ενημέρωσης για τα αποτελέσματα του ευρωπαϊκού έργου «Έξυπνοι ασθενείς: Ολιστική ενδυνάμωση των πολιτών προκειμένου να γίνουν ειδικοί στην υγεία τους» (Smart Patients Holistic Empowerment of Citizens to Become Expert in Their Own Health) που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+. Το εκπαιδευτικό υλικό είναι διαθέσιμο επίσης στα αραβικά και Pashto προκειμένου να χρησιμοποιηθεί από πρόσφυγες, μετανάστες και αιτούντες άσυλο.

H κύρια ιδέα είναι η ενδυνάμωση του πολίτη, μέσω της εκπαίδευσης, ώστε να γίνει, όταν χρειαστεί, «έξυπνος ασθενής». Αναλυτικότερα, οι στόχοι του έργου είναι

  • η υποστήριξη της μετατροπής του δυνητικού «ασθενή» σε «έξυπνο ασθενή», μέσω της ανάπτυξης της απαραίτητης αυτοπεποίθησης και των κατάλληλων δεξιοτήτων επικοινωνίας και αλληλοεπίδρασης με τους επαγγελματίες υγείας,
  • η ευαισθητοποίηση των πολιτών προκειμένου να ανιχνεύουν προβλήματα υγείας σε αρχικό στάδιο καθώς και
  • η κατανόηση του ρόλου τους – συμμετοχή στη ανάρρωση ως απαραίτητο συμπλήρωμα και όχι ανταγωνιστικά με τα επιτεύγματά της ιατρικής.

Για την ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση έχουν αναπτυχθεί 15 ενότητες ομαδοποιημένες σε 3 θεματικές ενότητες:  1. Πρόληψη,   2. Ενδυνάμωση ασθενούς,  3. Συμμετοχή ασθενούς.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι:

1. Ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής

2.Πρόγραμμα ημερίδας

3. Ενημερωτικό Φυλλάδιο

4. Ιστότοπος έργου

5. Online εργαλειοθήκη

6. Newsletter

Ημερίδα ενημέρωσης στο πλαίσιο του έργου YCARE (15/12/2017)

Ημερίδα «Συμβουλευτική νέων για την αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης στην Ευρώπη (YCARE)» 

Ημερομηνία:             Παρασκευή, 15 Δεκεμβρίου 2017

Ώρα:                         09:30 π.μ.                                          

Τόπος:                        Πολιτιστικό Κέντρο «Κωστής Παλαμάς» Ακαδημίας 48 και Σίνα, Αθήνα

Περιγραφή εκδήλωσης: Ημερίδα ενημέρωσης για τα αποτελέσματα του έργου «Συμβουλευτική νέων για την αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης στην Ευρώπη» (Youth Councelling Against Ragicalisation in Europe – YCARE) που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι:

1. Ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής

2.Πρόγραμμα ημερίδας YCARE

3. Ενημερωτικό Φυλλάδιο

4. Ιστότοπος έργου

5. Online εργαλειοθήκη