FENICE – Δελτίο Ενημέρωσης 2, Σεπτέμβριος 2021

Η πανδημία COVID-19 έχει προκαλέσει σοκ στην υγεία, την κοινωνία και την οικονομία σε όλες τις χώρες του κόσμου. Παραμένει ακόμη δύσκολος ο υπολογισμός του κοινωνικού και οικονομικού αντίκτυπου, αλλά μπορεί να υποτεθεί ότι η κλίμακα των επιπτώσεων είναι τεράστια. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργικότητας που είναι γενικά ευάλωτοι στις απότομες αλλαγές στο επιχειρηματικό περιβάλλον και την κοινότητα. Η προοπτική της οικονομικής επίπτωσης της UNESCO με τίτλο «Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες εν όψει του COVID 19», που παρουσιάστηκε τον Ιούνιο του 2021, αποκαλύπτει τα ακόλουθα ευρήματα σχετικά με τις Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ) σε περίοδο κρίσης (απόσπασμα):

  • Οι Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες που εξαρτώνται περισσότερο από τη φυσική εμπειρία σε χώρους και τοποθεσίες έχουν υποστεί τις μεγαλύτερες οικονομικές απώλειες σε σχετικούς όρους, σε πολλά διαφορετικά εθνικά πλαίσια·
  • Μελέτες σε επίπεδο χώρας αναφέρουν με συνέπεια μια συνολική πτώση της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας της Πολιτιστικής και Δημιουργικής Βιομηχανίας το 2020·
  • Οι απώλειες στα έσοδα των πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών το 2020 κυμαίνονταν μεταξύ 20 και 40% περίπου σε διάφορες χώρες·
  • Οι αυτοαπασχολούμενοι έχουν υψηλότερα επίπεδα απώλειας εισοδήματος και ανεργίας από άλλες κατηγορίες εργαζομένων στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα·
  • Καταγράφηκαν πολύ μεγάλες απώλειες θέσεων εργασίας στις Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες, που κυμαίνονται από 55% έως 13% πολύ σύντομα μετά την εκδήλωση της πανδημίας.

Όλα αυτά τα δεδομένα καταλήγουν σε μια δύσκολη και μακρά διαδικασία ανάκαμψης για τις Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ) τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Περισσότερο από ποτέ, αυτοί οι τομείς χρειάζονται τη στήριξη των ενδιαφερομένων μερών όσον αφορά τη χρηματοδότηση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στον τομέα, τη διατήρηση και τη σταδιακή αποκατάσταση των επιπέδων απασχόλησης και την οικοδόμηση ικανοτήτων για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας.

Για περισσότερα δείτε εδώ.

Money & Life Skills | Newsletter | Τεύχος 3, Aυγ. 2021

Στο πλαίσιο του έργου έχουμε αναπτύξει ένα πακέτο με ενδιαφέρουσες ενότητες κατάρτισης για νέους ενήλικες (είτε άνεργους είτε εργαζόμενους με εισόδημα χαμηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ) στον τομέα της βελτίωσης των οικονομικών, ζωτικών και πολιτικών τους δεξιοτήτων.

Χάρη στη συνεργασία 7 οργανισμών από 7 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Αυστρία, Ελλάδα, Ισπανία, Πολωνία, Σλοβακία, Σλοβενία και Ιταλία), που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων και των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, δημιουργήσαμε:

  • Money & Life Skills Κατευθυντήριες Γραμμές
  • Money & Life Skills Εκπαιδευτικές Ενότητες
  • Money & Life Skills Υπηρεσία η-μάθησης
  • Money & Life Skills Εφαρμογή κινητών

Το εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανεξάρτητα από τη μορφή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning), καθώς και σε συνδυασμό με τη συμμετοχή στην εκπαίδευση που πραγματοποιείται σε φυσική μορφή (μικτή μάθηση).

Δείτε περισσότερα εδώ.

FENICE – Δελτίο Ενημέρωσης 1, Μάιος 2021

Γνωρίζετε ότι, το 2019, στην 74η σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Hνωμένων Εθνών, το 2021 ανακηρύχθηκε Διεθνές Έτος Δημιουργικής Οικονομίας για την Αειφόρο Ανάπτυξη (IYCESD2021); Ταυτόχρονα, το 2021 -μια εποχή πανδημίας- αμφισβητεί τη βιωσιμότητα της ίδιας της δημιουργικής οικονομίας. Για την ανθεκτικότητα και τη βιωσιμότητα του τομέα απαιτούνται συντονισμένες ενέργειες όλων των ενδιαφερομένων. 

Για να αξιολογηθούν οι θετικές επιπτώσεις των   Πολιτιστικών και Δημιουργικών Βιομηχανιών στις τοπικές και περιφερειακές οικονομίες και να προσδιοριστούν οι προοπτικές ανάπτυξης, πέντε αναγνωρισμένα ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα εγκαινίασαν το πρόγραμμα Erasmus+ FENICE: Προώθηση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας στις πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες (ΠΔΒ) μέσω της διεπιστημονικής εκπαίδευσης.

Για περισσότερα δείτε εδώ.

SKIVRE | Δελτίο Ενημέρωσης 3

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση ενημερώνουμε για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου. Το περιεχόμενο που αναπτύχθηκε είναι διαθέσιμο διαδικτυακά. Ανάγκη που καλύπτει το έργο Η μοναστική κληρονομιά αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της κοινής ευρωπαϊκής κληρονομιάς που μοιράζονται όλα τα ευρωπαϊκά κράτη μέλη κυρίως οι αγροτικές περιοχές τους. Για τη διατήρηση αυτής της κληρονομιάς απαιτούνται πόροι. Η παραγωγή μοναστικών προϊόντων αποτελεί μια τεράστια οικονομική ευκαιρία για πολλά μοναστήρια προκειμένου να επιτύχουν έσοδα τα οποία  συνεισφέρουν στις προσπάθειες διατήρησης τους και  δημιουργoύν ευκαιρίες απασχόλησης για τους τοπικούς φορείς, ειδικότερα στις αγροτικές περιοχές. Το έργο SKIVRE καλύπτει ένα κενό κατάρτισης για τα ευρωπαϊκά μοναστήρια που εργάζονται σκληρά για τη διατήρηση των κτηρίων και εγκαταστάσεών τους παρέχοντας, μεταξύ άλλων, ένα  πολύγλωσσο Πρόγραμμα Κατάρτισης που στοχεύει στην  ενδυνάμωση του επαγγελματισμού της παραγωγής και εμπορίας μοναστικών προϊόντων.
Όλες οι δραστηριότητες του έργου SKIVRE στοχεύουν στην απόκτηση ή ενδυνάμωση σχετικών δεξιοτήτων που στοχεύουν στην αύξηση των εσόδων με σκοπό τη συντήρηση των χώρων θρησκευτικής κληρονομιάς.

Για περισσότερες λεπτομέρειες διαβάστε εδώ.

SKIVRE | Δελτίο Ενημέρωσης 2

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση ενημερώνουμε για ότι ολοκληρώθηκε η συνάντηση εργασίας της κοινοπραξίας του έργου, στην Αθήνα. Στο πλαίσιο αυτής οι εταίροι επιβεβαίωσαν την καλή πορεία του έργου και επισκέφτηκαν την Αρχιεπισκοπή Αθηνών και τις Μονές του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου και του Τιμίου Σταυρού στη Βοιωτία.

Η ηγεσία της Εκκλησίας της Ελλάδος ενημερώθηκε για τους σκοπούς και δραστηριότητες του έργου και συζητήθηκαν δυνατότητες συνεργασίας στο άμεσο μέλλον.

Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε εδώ.

Money & Life Skills | Newsletter | Τεύχος 2, Δεκ 2019

Στο πλαίσιο του έργου  Money & Life SkillsFinancial Capability Made Easy θέλουμε να αναπτύξουμε ελεύθερα προσβάσιμο υλικό ηλεκτρονικής μάθησης (με βάση τις ΤΠΕ και παιδαγωγική προσέγγιση με επίκεντρο τους μαθητές) που θα βοηθήσει στον εφοδιασμό των νέων ενηλίκων (άνεργοι, απασχολούνται με εισόδημα χαμηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ) με δεξιότητες διαχείρισης του (ελάχιστου) εισοδήματός τους με τρόπο που θα διατηρήσει την ποιότητα ζωής τους και τις οικονομικές τους ικανότητες σε αξιοπρεπή επίπεδα.

Τι έχει γίνει μέχρι τώρα;

Στο πρώτο έτος υλοποίησης έχουν αναπτυχθεί:

  • Οι εκπαιδευτικές ενότητες M&LS σε πρωτόλεια μορφή

Έχουμε σχεδιάσει περισσότερες από 20 ενότητες ηλεκτρονικής μάθησης, οι οποίες εστιάζουν στο να επιτρέψουν σε νέους άνεργους ή με χαμηλό εισόδημα άτομα να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους ως προς την αριθμητική, ψηφιακή και χρηματοοικονομική παιδεία. Το έργο θα βελτιώσει επίσης τη γλώσσα και τις ικανότητες των πολιτών των χρηστών.

Δείτε το Τεύχος 2 εδώ.

Money & Life Skills | Newsletter | Τεύχος 1, Iουνιος 2019

Ποιο είναι το υπόβαθρο του έργου μας;

Ο αυξανόμενος αριθμός χαμηλού εισοδήματος και άνεργων νέων ενηλίκων (18-35) αποτελεί ένα σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η ομάδα αποτελεί έως και το 40% του συνόλου των νέων ενηλίκων στην Ευρώπη. Ο ΟΟΣΑ δηλώνει ότι οι θέσεις εργασίας χαμηλού εισοδήματος και η ανεργία αφήνουν μια «τραύμα στο εισόδημα», που σημαίνει ότι τα άτομα που είναι άνεργοι όταν πρέπει να βρίσκονται στην αρχή της καριέρας τους μπορεί να υποφέρουν από χαμηλότερους από το μέσο όρο μισθούς για δεκαετίες μετά. Η ανεργία των νέων και το χαμηλό εισόδημα προκαλούν περαιτέρω ζημίες υπονομεύοντας τις αποταμιεύσεις συντάξεων, θέτοντας εκατομμύρια νέους σε όλη την Ευρώπη σε κίνδυνο να έχουν ανεπαρκές εισόδημα όταν είναι μεγαλύτεροι.

Δείτε το Τεύχος 1 εδώ.

SKIVRE | Δελτίο Ενημέρωσης 1

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση ενημερώνουμε για το Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο (GUnet) συμμετέχει στο ευρωπαϊκό έργο SKIVRE Skills Development for the Valorisation of European Religious Heritage (Ανάπτυξη δεξιοτήτων για την αξιοποίηση της ευρωπαϊκής θρησκευτικής κληρονομιάς) στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+. Στελέχη του συμμετείχαν και στη πρώτη συνάντηση εργασίας που πραγματοποιήθηκε στη Μονή Bronnbach στη Γερμανία.

Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε εδώ.

Smart Patients, Newletter #3

Έξυπνοι Ασθενείς: Ολιστική ενδυνάμωση των πολιτών προκειμένου να γίνουν ειδικοί στην υγεία τους

Για να γίνει κάποιος έξυπνος ασθενής πρέπει να εκπαιδευτεί. Η αντίστοιχη εκπαιδευτική διαδικασία στην οποία βασίζεται το έργο είναι η ενδυνάμωση. Για το σκοπό αυτό, απαιτείται μια ολιστική προσέγγιση που περιλαμβάνει πτυχές όχι μόνο από την ιατρική, αλλά και από την κοινωνιολογία και την ψυχολογία. Οι έξυπνοι ασθενείς κατανοούν τη δική τους συμβολή στην ανάρρωση και ίαση ως απαραίτητο συμπλήρωμα και όχι ανταγωνιστικά προς τα επιτεύγματα της ιατρικής. Θέλουν επίσης να ζήσουν μια ζωή που αποτρέπει να ασθενήσουν. Κατανοούν ότι η υγεία δεν μπορεί να διατηρηθεί μόνο με ιατρική παρέμβαση, αλλά εξαρτάται επίσης από τον τρόπο ζωής, καθώς και από κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες.

Κατεβάστε το Δελτίο Ενημέρωσης: SP- Newsletter 3 – GR

Therapy 2.0 – Newsletter #2 Απρίλιος 2018

THERAPY 2.0 – η-Συμβουλευτική και θεραπευτικές αλληλεπιδράσεις με ψηφιακούς γηγενείς

Ευρωπαϊκό έργο παρέχει κατάρτιση σε συμβούλους και ψυχοθεραπευτές

Το πρόγραμμα THERAPY 2.0 (2016 – 2018) αυξάνει την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις δυνατότητες των προσεγγίσεων που βασίζονται στις ΤΠΕ στις διαδικασίες παροχής συμβουλών και θεραπείας. Παρέχει εργαλεία και υλικά που οι σύμβουλοι και οι θεραπευτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν αμέσως στην συμβουλευτική και θεραπευτική τους πρακτική. Αυτά τα εργαλεία και τα υλικά διασφαλίζουν ότι η έλλειψη οπτικής ή λεκτικής επικοινωνίας, που μπορεί να προκύψει μέσω των διαδικτυακών παρεμβάσεων, δεν επηρεάζει αρνητικά την επικοινωνία μεταξύ πελατών και συμβούλων ή θεραπευτών.