FENICE – Δελτίο Ενημέρωσης 3, Φεβρουάριος 2022

Υποδεχόμαστε το 2022 με ενθουσιασμό για την ανάδειξη του Νόβι Σαντ (Novi Sad) ως Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης (ECoC). Η πόλη υπόσχεται πλούσιο πολιτιστικό πρόγραμμα που θα υποστηρίξει τη βιώσιμη ανάπτυξη του πολιτιστικού της τομέα με επίκεντρο την ενίσχυση των πολιτιστικών θεσμών, τη συμμετοχή και την ανανέωση της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Στην πραγματικότητα, το Novi Sad είναι άλλος ένας εκπρόσωπος της σύμπραξης του έργου FENICE που κατέχει αυτόν τον Ευρωπαϊκό τίτλο για την αναγνώριση του πλούτου και της πολυμορφίας των πολιτισμών. Το 2019 η Φιλιππούπολη – Plovdiv (Βουλγαρία) έλαβε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης (ΠΠΕ), ενώ η σκυτάλη για το 2023 θα δοθεί στην Τιμισοάρα (Ρουμανία) και την Ελευσίνα (Ελλάδα). Μια άλλη χώρα εταίρος, η Πορτογαλία μόλις υπέβαλε προσφορά για τον τίτλο της ΠΠΕ το 2027.

Δείτε περισσότερα εδώ ή εδώ (pdf).

SSE Δελτίο Ενημέρωσης 3, Ιανουάριος 2022

Στο πλαίσιο του προγράμματος Senior Social Entrepreneurship, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου το συνέδριο «Κοινωνική Επιχειρηματικότητα σε ηλικιωμένους». Η εκδήλωση αυτή εξυπηρέτησε την επίσημη παρουσίαση του βασικού εκπαιδευτικού υλικού που δημιουργήθηκε για την προώθηση της επιχειρηματικότητας και της κοινωνικής οικονομίας στους ηλικιωμένους.

Στο συνέδριο, που πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα Συνελεύσεων της Πρυτανείας του Πανεπιστημίου της Μάλαγα (UMA), συμμετείχαν περισσότεροι από 50 συμμετέχοντες. Οι συμμετέχοντες προέρχονταν από διάφορες δημόσιες διοικήσεις, δημόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, κοινωνικές επιχειρήσεις, συλλόγους και ΜΚΟ.

Δείτε περισσότερα στο 3ο Δελτίο Ενημέρωσης.

SSE Δελτίο Ενημέρωσης 2, Σεπτέμβριος 2021

Η Αθήνα φιλοξενεί την πρώτη δια ζώσης συνάντηση του έργου
SSE μετά από μια μακρά περίοδο διαδικτυακών συνεδριών
Η Αθήνα φιλοξένησε την πρώτη δια ζώσης συνάντηση
του έργου SSE στις 8 Σεπτεμβρίου, μετά από μια μακρά
περίοδο εικονικών συνεδριών εξαιτίας περιορισμών
υγείας λόγω COVID-19. Εκτός από τον εταίρο υποδοχής
Gunet, στη συνάντηση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των
GEA, UMA, WIN και USE. Εξ αποστάσεως και σε εικονική
λειτουργία, συμμετείχαν στη συνάντηση οι Qualed και
TAUS.
Καθώς το έργο SSE εισέρχεται στην τελευταία φάση
υλοποίησης, η συνάντηση είχε ως στόχο να παρακινήσει
τους εταίρους να αντιμετωπίσουν τα υπόλοιπα καθήκοντα
που πρέπει να παραδοθούν και να παρουσιάσουν τα
αποτελέσματα που ολοκληρώθηκαν ή βρίσκονται σε
διαδικασία ολοκλήρωσης.
Η συνάντηση έδωσε την ευκαιρία να μοιραστούμε τις
εκτεταμένες και σύντομες εκδόσεις των περιοδικών
με τους εταίρους. Το περιεχόμενο των δημοσιεύσεων,
σχεδιασμένων σε ψηφιακή μορφή, αντικατοπτρίζει την
εμπειρία ενός επιχειρηματία μεγαλύτερης ηλικίας που
εκπροσωπεί κάθε χώρα της κοινοπραξίας.


Δείτε το 2ο Δελτίο Ενημέρωσης εδώ.

FENICE – Δελτίο Ενημέρωσης 2, Σεπτέμβριος 2021

Η πανδημία COVID-19 έχει προκαλέσει σοκ στην υγεία, την κοινωνία και την οικονομία σε όλες τις χώρες του κόσμου. Παραμένει ακόμη δύσκολος ο υπολογισμός του κοινωνικού και οικονομικού αντίκτυπου, αλλά μπορεί να υποτεθεί ότι η κλίμακα των επιπτώσεων είναι τεράστια. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργικότητας που είναι γενικά ευάλωτοι στις απότομες αλλαγές στο επιχειρηματικό περιβάλλον και την κοινότητα. Η προοπτική της οικονομικής επίπτωσης της UNESCO με τίτλο «Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες εν όψει του COVID 19», που παρουσιάστηκε τον Ιούνιο του 2021, αποκαλύπτει τα ακόλουθα ευρήματα σχετικά με τις Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ) σε περίοδο κρίσης (απόσπασμα):

  • Οι Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες που εξαρτώνται περισσότερο από τη φυσική εμπειρία σε χώρους και τοποθεσίες έχουν υποστεί τις μεγαλύτερες οικονομικές απώλειες σε σχετικούς όρους, σε πολλά διαφορετικά εθνικά πλαίσια·
  • Μελέτες σε επίπεδο χώρας αναφέρουν με συνέπεια μια συνολική πτώση της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας της Πολιτιστικής και Δημιουργικής Βιομηχανίας το 2020·
  • Οι απώλειες στα έσοδα των πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών το 2020 κυμαίνονταν μεταξύ 20 και 40% περίπου σε διάφορες χώρες·
  • Οι αυτοαπασχολούμενοι έχουν υψηλότερα επίπεδα απώλειας εισοδήματος και ανεργίας από άλλες κατηγορίες εργαζομένων στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα·
  • Καταγράφηκαν πολύ μεγάλες απώλειες θέσεων εργασίας στις Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες, που κυμαίνονται από 55% έως 13% πολύ σύντομα μετά την εκδήλωση της πανδημίας.

Όλα αυτά τα δεδομένα καταλήγουν σε μια δύσκολη και μακρά διαδικασία ανάκαμψης για τις Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ) τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Περισσότερο από ποτέ, αυτοί οι τομείς χρειάζονται τη στήριξη των ενδιαφερομένων μερών όσον αφορά τη χρηματοδότηση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στον τομέα, τη διατήρηση και τη σταδιακή αποκατάσταση των επιπέδων απασχόλησης και την οικοδόμηση ικανοτήτων για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας.

Για περισσότερα δείτε εδώ ή εδώ.

Money & Life Skills | Newsletter | Τεύχος 3, Aυγ. 2021

Στο πλαίσιο του έργου έχουμε αναπτύξει ένα πακέτο με ενδιαφέρουσες ενότητες κατάρτισης για νέους ενήλικες (είτε άνεργους είτε εργαζόμενους με εισόδημα χαμηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ) στον τομέα της βελτίωσης των οικονομικών, ζωτικών και πολιτικών τους δεξιοτήτων.

Χάρη στη συνεργασία 7 οργανισμών από 7 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Αυστρία, Ελλάδα, Ισπανία, Πολωνία, Σλοβακία, Σλοβενία και Ιταλία), που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων και των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, δημιουργήσαμε:

  • Money & Life Skills Κατευθυντήριες Γραμμές
  • Money & Life Skills Εκπαιδευτικές Ενότητες
  • Money & Life Skills Υπηρεσία η-μάθησης
  • Money & Life Skills Εφαρμογή κινητών

Το εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανεξάρτητα από τη μορφή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning), καθώς και σε συνδυασμό με τη συμμετοχή στην εκπαίδευση που πραγματοποιείται σε φυσική μορφή (μικτή μάθηση).

Δείτε περισσότερα εδώ.

SoCraTest – Δελτίο Ενημέρωσης 1

Μάιος 2021

Αγαπητοί φίλοι, συνεργάτες,

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι η GUnet είναι εταίρος στην ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού έργου SoCrATest (www.socratest.eu).

Το SoCrATest – Soft Skills & Creativity Assessment and Testing for Volunteers in Times of Crisis είναι μια Erasmus+ Στρατηγική Συνεργασία (Κεντρική Δράση 227 – Partnerships for Creativity) που αναπτύχθηκε χάρη στη συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Πρόγραμμα Erasmus+ (Ιταλικός Οργανισμός). Ο γενικός στόχος του έργου SoCrATest είναι να παράσχει στους οργανισμούς που απασχολούν εθελοντές υποστήριξη και καθοδήγηση για την εφαρμογή εσωτερικών συστημάτων αναγνώρισης ήπιων δεξιοτήτων και δυναμικού δημιουργικότητας, προκειμένου να ενδυναμωθούν οι εθελοντές για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων τους που ενισχύουν τη δημιουργικότητα και την ευελιξία σε εργασιακά περιβάλλοντα που χαρακτηρίζονται από ταχύτητα, αβεβαιότητα, πολυπλοκότητα και ασάφεια.

Δείτε περισσότερα στο Δελτίο Ενημέρωσης 1.

FENICE – Δελτίο Ενημέρωσης 1, Μάιος 2021

Γνωρίζετε ότι, το 2019, στην 74η σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Hνωμένων Εθνών, το 2021 ανακηρύχθηκε Διεθνές Έτος Δημιουργικής Οικονομίας για την Αειφόρο Ανάπτυξη (IYCESD2021); Ταυτόχρονα, το 2021 -μια εποχή πανδημίας- αμφισβητεί τη βιωσιμότητα της ίδιας της δημιουργικής οικονομίας. Για την ανθεκτικότητα και τη βιωσιμότητα του τομέα απαιτούνται συντονισμένες ενέργειες όλων των ενδιαφερομένων. 

Για να αξιολογηθούν οι θετικές επιπτώσεις των   Πολιτιστικών και Δημιουργικών Βιομηχανιών στις τοπικές και περιφερειακές οικονομίες και να προσδιοριστούν οι προοπτικές ανάπτυξης, πέντε αναγνωρισμένα ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα εγκαινίασαν το πρόγραμμα Erasmus+ FENICE: Προώθηση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας στις πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες (ΠΔΒ) μέσω της διεπιστημονικής εκπαίδευσης.

Για περισσότερα δείτε εδώ.

SKIVRE | Δελτίο Ενημέρωσης 3

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση ενημερώνουμε για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου. Το περιεχόμενο που αναπτύχθηκε είναι διαθέσιμο διαδικτυακά. Ανάγκη που καλύπτει το έργο Η μοναστική κληρονομιά αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της κοινής ευρωπαϊκής κληρονομιάς που μοιράζονται όλα τα ευρωπαϊκά κράτη μέλη κυρίως οι αγροτικές περιοχές τους. Για τη διατήρηση αυτής της κληρονομιάς απαιτούνται πόροι. Η παραγωγή μοναστικών προϊόντων αποτελεί μια τεράστια οικονομική ευκαιρία για πολλά μοναστήρια προκειμένου να επιτύχουν έσοδα τα οποία  συνεισφέρουν στις προσπάθειες διατήρησης τους και  δημιουργoύν ευκαιρίες απασχόλησης για τους τοπικούς φορείς, ειδικότερα στις αγροτικές περιοχές. Το έργο SKIVRE καλύπτει ένα κενό κατάρτισης για τα ευρωπαϊκά μοναστήρια που εργάζονται σκληρά για τη διατήρηση των κτηρίων και εγκαταστάσεών τους παρέχοντας, μεταξύ άλλων, ένα  πολύγλωσσο Πρόγραμμα Κατάρτισης που στοχεύει στην  ενδυνάμωση του επαγγελματισμού της παραγωγής και εμπορίας μοναστικών προϊόντων.
Όλες οι δραστηριότητες του έργου SKIVRE στοχεύουν στην απόκτηση ή ενδυνάμωση σχετικών δεξιοτήτων που στοχεύουν στην αύξηση των εσόδων με σκοπό τη συντήρηση των χώρων θρησκευτικής κληρονομιάς.

Για περισσότερες λεπτομέρειες διαβάστε εδώ.

SSE, Δελτίο Ενημέρωσης 1, Δεκέμβριος 2020

Ο γενικός στόχος του έργου Senior Social Entrepreneurship (SSE) είναι η
ευαισθητοποίηση σχετικά με τα οφέλη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας για
τους ηλικιωμένους. Επτά χώρες αποτελούν τη διεθνή κοινοπραξία του έργου
SSE: Ισπανία (Πανεπιστήμιο της Μάλαγα), Αυστρία (WIN), Σλοβακία (QUALED),
Φινλανδία (TUAS), Ελλάδα (Gunet), Πορτογαλία (USE) και Σλοβενία (GEA).

Υπό το συντονισμό του Πανεπιστημίου της Μάλαγα, το
έργο SSE έχει χρηματοδότηση άνω των 160.000 ευρώ, στο
πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+. Αυτή η πρωτοβουλία
στοχεύει στην παροχή εργαλείων επιχειρηματικότητας
και στην ενίσχυση των ευκαιριών των ηλικιωμένων, ενός
πληθυσμού του οποίου η τάση ανάπτυξης στο εγγύς μέλλον
είναι εμφανής. Οι δημογραφικές προβλέψεις δείχνουν ότι
υπάρχει ανάγκη ανάπτυξης πρωτοβουλιών σύμφωνα με την
ενεργό γήρανση.

Δείτε περισσότερα στο Newsletter 1 εδώ.

SKIVRE | Δελτίο Ενημέρωσης 2

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση ενημερώνουμε για ότι ολοκληρώθηκε η συνάντηση εργασίας της κοινοπραξίας του έργου, στην Αθήνα. Στο πλαίσιο αυτής οι εταίροι επιβεβαίωσαν την καλή πορεία του έργου και επισκέφτηκαν την Αρχιεπισκοπή Αθηνών και τις Μονές του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου και του Τιμίου Σταυρού στη Βοιωτία.

Η ηγεσία της Εκκλησίας της Ελλάδος ενημερώθηκε για τους σκοπούς και δραστηριότητες του έργου και συζητήθηκαν δυνατότητες συνεργασίας στο άμεσο μέλλον.

Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε εδώ.