CRISISS, Δελτίο Ενημέρωσης 2, Απρίλιος 2022

Αντικείμενο του έργου CRISISS

Μέσα σε λίγες εβδομάδες, η κρίση του COVID – 19 οδήγησε τον τομέα της εθελοντικής εργασίας σε αλλαγές που για χρόνια φαινόντουσαν αδιανόητες και οι οποίες μετέτρεψαν τρέχουσες εξελίξεις που που παρήγαγαν ανησυχία προς το αντίθετο, έδωσαν ελπίδα. Παρόλο που δεν είναι διαθέσιμα δεδομένα κατά τη σύνταξη αυτής της πρότασης έργου, είναι ήδη δυνατό να πούμε με βεβαιότητα:

 • Η εθελοντική εργασία και η συναφής ανάληψη ευθύνης από την κοινωνία των πολιτών έχουν αποκτήσει μια εντελώς νέα εκτίμηση.
 • Τα εργαλεία που αναπτύχθηκαν για το σκοπό αυτό (όπως πλατφόρμες για την τοποθέτηση εθελοντών) αναπτύχθηκαν, ενεργοποιήθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν ουσιαστικά “εν μία νυκτί” χάρη στις ψηφιακές τεχνολογίες.

Οι άνθρωποι δεν είναι μόνο εθελοντές για την ευημερία των γειτόνων τους, αλλά επίσης συνδιαλέγονται με άτομα που δεν μπορούν να φύγουν από το σπίτι ή αναλάβουν υπηρεσίες αγορών. Αναλαμβάνουν επίσης δραστηριότητες που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματική τους εργασία: Εκείνοι που επηρεάζονται από το μειωμένο ωράριο εργασίας ή την έλλειψη παραγγελιών και εργασίας εμπλέκονται επίσης ως εθελοντές σε περιοχές εκτός του επαγγέλματός τους όπου απαιτείται επειγόντως υποστήριξη: στη φροντίδα, στη γεωργία ή σε η οικονομία της κινητικότητας.

Δείτε περισσότερα για τους στόχους και τα εργαλεία που αναπτύσσει το έργο εδώ.

FENICE – Δελτίο Ενημέρωσης 3, Φεβρουάριος 2022

Υποδεχόμαστε το 2022 με ενθουσιασμό για την ανάδειξη του Νόβι Σαντ (Novi Sad) ως Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης (ECoC). Η πόλη υπόσχεται πλούσιο πολιτιστικό πρόγραμμα που θα υποστηρίξει τη βιώσιμη ανάπτυξη του πολιτιστικού της τομέα με επίκεντρο την ενίσχυση των πολιτιστικών θεσμών, τη συμμετοχή και την ανανέωση της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Στην πραγματικότητα, το Novi Sad είναι άλλος ένας εκπρόσωπος της σύμπραξης του έργου FENICE που κατέχει αυτόν τον Ευρωπαϊκό τίτλο για την αναγνώριση του πλούτου και της πολυμορφίας των πολιτισμών. Το 2019 η Φιλιππούπολη – Plovdiv (Βουλγαρία) έλαβε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης (ΠΠΕ), ενώ η σκυτάλη για το 2023 θα δοθεί στην Τιμισοάρα (Ρουμανία) και την Ελευσίνα (Ελλάδα). Μια άλλη χώρα εταίρος, η Πορτογαλία μόλις υπέβαλε προσφορά για τον τίτλο της ΠΠΕ το 2027.

Δείτε περισσότερα εδώ ή εδώ (pdf).

SSE Δελτίο Ενημέρωσης 3, Ιανουάριος 2022

Στο πλαίσιο του προγράμματος Senior Social Entrepreneurship, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου το συνέδριο «Κοινωνική Επιχειρηματικότητα σε ηλικιωμένους». Η εκδήλωση αυτή εξυπηρέτησε την επίσημη παρουσίαση του βασικού εκπαιδευτικού υλικού που δημιουργήθηκε για την προώθηση της επιχειρηματικότητας και της κοινωνικής οικονομίας στους ηλικιωμένους.

Στο συνέδριο, που πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα Συνελεύσεων της Πρυτανείας του Πανεπιστημίου της Μάλαγα (UMA), συμμετείχαν περισσότεροι από 50 συμμετέχοντες. Οι συμμετέχοντες προέρχονταν από διάφορες δημόσιες διοικήσεις, δημόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, κοινωνικές επιχειρήσεις, συλλόγους και ΜΚΟ.

Δείτε περισσότερα στο 3ο Δελτίο Ενημέρωσης.

European Heart | Δελτίο Ενημέρωσης 2, Σεπτέμβριος 2021

Στο έργο EU Heart (έναρξη 09/2020), οι μαθητές μαθαίνουν να αναπτύσσουν μια ενσυναισθηματική σχέση με τον εαυτό τους και τους άλλους χρησιμοποιώντας μια συναισθηματική ενσυναισθητική προσέγγιση, η οποία προϋποθέτει ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν τις ίδιες βασικές ανάγκες, ενώ αποκτούν μια κρίσιμη απόσταση από τη ρητορική συναισθηματισμού.
Το καλοκαίρι του 2021, ολοκληρώθηκαν τα πρώτα προϊόντα: Η τελική έκδοση των εγχειριδίων για μαθητές ηλικίας 13 έως 16 ετών είναι πλέον διαθέσιμη για λήψη στον ιστότοπο του
έργου. Αυτό το διδακτικό υλικό εξοικειώνει τους νέους με τις πέντε βασικές ανάγκες σύμφωνα με τον Γουίλιαμ Γκλάσερ και τους δείχνει ότι όλοι οι άνθρωποι, ανεξάρτητα από το φύλο, την καταγωγή ή τον πολιτισμό τους, έχουν τις ίδιες βασικές ανάγκες.

Δείτε το Δελτίο Ενημέρωσης 2 εδώ.

SSE Δελτίο Ενημέρωσης 2, Σεπτέμβριος 2021

Η Αθήνα φιλοξενεί την πρώτη δια ζώσης συνάντηση του έργου
SSE μετά από μια μακρά περίοδο διαδικτυακών συνεδριών
Η Αθήνα φιλοξένησε την πρώτη δια ζώσης συνάντηση
του έργου SSE στις 8 Σεπτεμβρίου, μετά από μια μακρά
περίοδο εικονικών συνεδριών εξαιτίας περιορισμών
υγείας λόγω COVID-19. Εκτός από τον εταίρο υποδοχής
Gunet, στη συνάντηση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των
GEA, UMA, WIN και USE. Εξ αποστάσεως και σε εικονική
λειτουργία, συμμετείχαν στη συνάντηση οι Qualed και
TAUS.
Καθώς το έργο SSE εισέρχεται στην τελευταία φάση
υλοποίησης, η συνάντηση είχε ως στόχο να παρακινήσει
τους εταίρους να αντιμετωπίσουν τα υπόλοιπα καθήκοντα
που πρέπει να παραδοθούν και να παρουσιάσουν τα
αποτελέσματα που ολοκληρώθηκαν ή βρίσκονται σε
διαδικασία ολοκλήρωσης.
Η συνάντηση έδωσε την ευκαιρία να μοιραστούμε τις
εκτεταμένες και σύντομες εκδόσεις των περιοδικών
με τους εταίρους. Το περιεχόμενο των δημοσιεύσεων,
σχεδιασμένων σε ψηφιακή μορφή, αντικατοπτρίζει την
εμπειρία ενός επιχειρηματία μεγαλύτερης ηλικίας που
εκπροσωπεί κάθε χώρα της κοινοπραξίας.


Δείτε το 2ο Δελτίο Ενημέρωσης εδώ.

Centaur – Ενημερωτικό Δελτίο 1

Σεπτέμβριος 2021

ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ CENTAUR;
Η υποστήριξη, κινητοποίηση και ενδυνάμωση των επαγγελματιών και των εκπαιδευτικών στους
τομείς του πολιτισμού και της δημιουργικότητας για την κοινωνική αλλαγή είναι ένα εξαιρετικά
καινοτόμο έργο 24 μηνών, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει ενεργά άτομα που σχετίζονται με τον Τομέα των
Δημιουργικών Τεχνών (CAS) και τον Τομέα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων.
Το έργο είναι απόλυτα σύμφωνο και ευθυγραμμισμένο με την προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για «μια Ευρώπη κατάλληλη για την ψηφιακή εποχή: ενδυνάμωση των ανθρώπων με
μια νέα γενιά τεχνολογιών», με το μελλοντικό πρόγραμμα εργασιών της Νέας Ευρωπαϊκής
Ατζέντας για τον Πολιτισμό και το πρόγραμμα εργασιών για «ένα οικοσύστημα που παρέχει
υποστήριξη σε καλλιτέχνες και επαγγελματίες στους τομείς του Πολιτισμού και της
Δημιουργικότητας», καθώς επίσης και με στόχους πρωτοβουλιών όπως το πρόγραμμα Creative
Europe.
Το έργο CENTAUR στοχεύει να φέρει σε επαφή τον Τομέα των Δημιουργικών Τεχνών (CAS) με τον
Τομέα Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Μέσω μιας έρευνας, στοχεύουμε να αποκτήσουμε γνώσεις για τις
ανάγκες και τις απαιτήσεις κατάρτισης και στους δύο τομείς.
Τα ευρήματα θα χρησιμοποιηθούν ως οδηγός για την ανάπτυξη της διαδικτυακής πλατφόρμας
ηλεκτρονικής μάθησης CENTAUR, η οποία θα απευθύνεται σε οργανισμούς και άτομα που
δραστηριοποιούνται στον δημιουργικό τομέα, εκπαιδευτές και ενήλικες και θα τους παρέχει έναν
καινοτόμο ηλεκτρονικό χώρο για την κατάρτιση και για την προώθηση των ατομικών τους
δεξιοτήτων, αλλά και της δημιουργικότητας των ομάδων-στόχων τους.

Για περισσότερα κατεβάστε το Ενημερωτικό Δελτίο από εδώ.

CRISISS, Δελτίο Ενημέρωσης 1, Σεπτ. 2021

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΚΑΙΡΟΥΣ ΚΡΙΣΗΣ

Χωρίς εθελοντική δέσμευση, κρίσεις που προκαλούνται από καιρικά φαινόμενα όπως καταιγίδες, πλημμύρες, πυρκαγιές ή όπως η πανδημία COVID-19, είναι δύσκολο να αντιμετωπιστούν.

Τα έτη 2020 και το 2021 το έχουν καταστήσει ξεκάθαρο αυτό. Πώς μπορούν όμως οι εθελοντές να αναγνωρίσουν τις δεξιότητες που αποκτούν σε περιόδους κρίσης; Πώς είναι δυνατόν οι εργοδότες να θεωρήσουν ως προστιθέμενη αξία ήπιες δεξιότητες όπως οι ικανότητα ομαδικής εργασίας, η διαχείριση άγχους ή διαπολιτισμικά καθήκοντα;

Αυτό είναι δυνατό μόνο εάν αυτές οι δεξιότητες καταγραφούν και αξιολογηθούν (“επικυρωθούν”).  Σε αυτό ακριβώς εστιάζει το ευρωπαϊκό έργο CRISISS. Επειδή αποδεδειγμένα οι ήπιες δεξιότητες («soft skills») που ενώνουν την κοινωνική και την επαγγελματική ζωή μπορεί να κάνουν την ποιοτική διαφορά.

Tο έργο CRISISS

Σε περιόδους κρίσης, οι εθελοντές αποκτούν ήπιες δεξιότητες όπως ομαδικό πνεύμα, ικανότητα κριτικής, επικοινωνιακές δεξιότητες, διαπολιτισμικές δεξιότητες, διαχείριση άγχους, πειθαρχία και αυτοπεποίθηση, κ.α. Κατά τη διάρκεια της κρίσης του COVID-19, για παράδειγμα, ο εθελοντισμός αποδείχθηκε ένα αποτελεσματικό περιβάλλον μάθησης για όσους οι επαγγελματικές τους δραστηριότητες δεν είχαν συστημική σχέση για τη διαχείριση μιας κρίσης υγείας.

Με αυτόν τον τρόπο, ο εθελοντισμός έγινε μια ευκαιρία απόκτησης ήπιων κοινωνικών δεξιοτήτων που μπορούν στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν ως πρόσθετο προσόν σε οποιοδήποτε επαγγελματικό περιβάλλον.

Το ευρωπαϊκό έργο CRISISS υποστηρίζει όλους εκείνους τους οργανισμούς που δίνουν τη δυνατότητα στους εθελοντές τους να αναγνωρίσουν τις ήπιες δεξιότητες που αποκτήθηκαν μέσω της εθελοντικής εργασίας και να τις καταγράψουν ως μέρος της προσωπικής ανάπτυξης.

Δείτε περισσότερα στο PDF,

FENICE – Δελτίο Ενημέρωσης 2, Σεπτέμβριος 2021

Η πανδημία COVID-19 έχει προκαλέσει σοκ στην υγεία, την κοινωνία και την οικονομία σε όλες τις χώρες του κόσμου. Παραμένει ακόμη δύσκολος ο υπολογισμός του κοινωνικού και οικονομικού αντίκτυπου, αλλά μπορεί να υποτεθεί ότι η κλίμακα των επιπτώσεων είναι τεράστια. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργικότητας που είναι γενικά ευάλωτοι στις απότομες αλλαγές στο επιχειρηματικό περιβάλλον και την κοινότητα. Η προοπτική της οικονομικής επίπτωσης της UNESCO με τίτλο «Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες εν όψει του COVID 19», που παρουσιάστηκε τον Ιούνιο του 2021, αποκαλύπτει τα ακόλουθα ευρήματα σχετικά με τις Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ) σε περίοδο κρίσης (απόσπασμα):

 • Οι Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες που εξαρτώνται περισσότερο από τη φυσική εμπειρία σε χώρους και τοποθεσίες έχουν υποστεί τις μεγαλύτερες οικονομικές απώλειες σε σχετικούς όρους, σε πολλά διαφορετικά εθνικά πλαίσια·
 • Μελέτες σε επίπεδο χώρας αναφέρουν με συνέπεια μια συνολική πτώση της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας της Πολιτιστικής και Δημιουργικής Βιομηχανίας το 2020·
 • Οι απώλειες στα έσοδα των πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών το 2020 κυμαίνονταν μεταξύ 20 και 40% περίπου σε διάφορες χώρες·
 • Οι αυτοαπασχολούμενοι έχουν υψηλότερα επίπεδα απώλειας εισοδήματος και ανεργίας από άλλες κατηγορίες εργαζομένων στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα·
 • Καταγράφηκαν πολύ μεγάλες απώλειες θέσεων εργασίας στις Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες, που κυμαίνονται από 55% έως 13% πολύ σύντομα μετά την εκδήλωση της πανδημίας.

Όλα αυτά τα δεδομένα καταλήγουν σε μια δύσκολη και μακρά διαδικασία ανάκαμψης για τις Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ) τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Περισσότερο από ποτέ, αυτοί οι τομείς χρειάζονται τη στήριξη των ενδιαφερομένων μερών όσον αφορά τη χρηματοδότηση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στον τομέα, τη διατήρηση και τη σταδιακή αποκατάσταση των επιπέδων απασχόλησης και την οικοδόμηση ικανοτήτων για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας.

Για περισσότερα δείτε εδώ ή εδώ.

Money & Life Skills | Newsletter | Τεύχος 3, Aυγ. 2021

Στο πλαίσιο του έργου έχουμε αναπτύξει ένα πακέτο με ενδιαφέρουσες ενότητες κατάρτισης για νέους ενήλικες (είτε άνεργους είτε εργαζόμενους με εισόδημα χαμηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ) στον τομέα της βελτίωσης των οικονομικών, ζωτικών και πολιτικών τους δεξιοτήτων.

Χάρη στη συνεργασία 7 οργανισμών από 7 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Αυστρία, Ελλάδα, Ισπανία, Πολωνία, Σλοβακία, Σλοβενία και Ιταλία), που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων και των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, δημιουργήσαμε:

 • Money & Life Skills Κατευθυντήριες Γραμμές
 • Money & Life Skills Εκπαιδευτικές Ενότητες
 • Money & Life Skills Υπηρεσία η-μάθησης
 • Money & Life Skills Εφαρμογή κινητών

Το εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανεξάρτητα από τη μορφή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning), καθώς και σε συνδυασμό με τη συμμετοχή στην εκπαίδευση που πραγματοποιείται σε φυσική μορφή (μικτή μάθηση).

Δείτε περισσότερα εδώ.

European Heart | Δελτίο Ενημέρωσης 1, Μάιος 2021

“Η εκπαίδευση αποτρέπει τη ριζoσπαστικοποίηση”. Εξακολουθεί να ισχύει αυτό στην εποχή μας;
Η ελευθερία που μας προσέφερε η δημοκρατία μας φέρνει επίσης αντιμέτωπους με νέες προκλήσεις.
Η δημοκρατική συμπεριφορά πρέπει να προσαρμόζεται συνεχώς στα τρέχοντα προβλήματα και πρέπει να αναπτύξουμε δεξιότητες για την αντιμετώπιση θεμάτων του παρόντος και του μέλλoντος:
• να αναλάβει την ευθύνη για τον εαυτό του και τους άλλους
• να προσεγγίσουμε με ενσυναίσθηση τον εαυτό μας και τους άλλους
• να είναι σε θέση να ενημερώνει ενεργά τον εαυτό του και να διαμορφώνει τη γνώμη του, και να συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνία.
Με τη βοήθεια μιας συναισθηματικής ενσυναισθητικής προσέγγισης, η οποία υποθέτει ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν τις ίδιες βασικές ανάγκες, οι μαθητές μαθαίνουν να αναπτύσσουν μια ενσυναισθητική σχέση με τον εαυτό τους και τους άλλους, ενώ ταυτόχρονα αποκτούν μια κρίσιμη απόσταση από τη συναισθηματική ρητορική.

Δείτε περισσότερα στο Δελτίο Ενημέρωσης 1 εδώ.